Převod Vervaco – DMC

Převodník slouží k orientačním účelům, jeho správnost nemůže být garantována.