Nůžky

Existuje řada nůžek pro vyšívání od obyčejných manikurových až po speciální s laserovým zaměřovačem (viz obr. 3). Traduje se, že každá správná vyšívačka má nůžtičky s ptáčkem (obr. 1 a 2). Takových 60% vyšívaček je skutečně má a zbývajících 40% revoltuje proti tomuto pravidlu a kupuje nužky různých tvarů a barev. Ať už máte jakékoliv nůžtičky, důležité je, aby byly správně nabroušené a dobře se vám s nimi pracovalo.